Do-Line /duːlīn/ Dorte, Lise og Nelly

Vi er forfatterne bag lærebogsmaterialet Words 1 og Words 2, som udgives på Forlaget Alinea i juni 2019

Vi udbyder kurser og oplæg om bogstav-lydmetoden, phonics, til engelsk for undervisere i grundskolen, og på voksen- og specialundervisningsområdet.

I menuen kan du læse om os, tilmelde dig kurser, bestille oplæg mv.


Om os

Dorte Gørtz underviser ordblinde i engelsk på VUC Roskilde. Uddannet folkeskolelærer med linjefag i engelsk. Ordblindelærer og FVU - læselærer. Har læst engelsk fonetik på Kbh. Universitet, og boet og studeret engelsk i Californien i en årrække.

Lise Nyrop underviser ordblinde i engelsk på KVUC og har oversat lærebogsmaterialet HELP Start om bogstav-lydmetoden i engelsk. Cand. mag. i audiologopædi og engelsk. Har boet og arbejdet i England i en årrække.

Nelly Ø. Jacobsen underviser børn med ordblindhed i egen virksomhed, Læsekupéen, og har gennem en årrække undervist på Herning HF og VUC. Uddannet folkeskolelærer med linjefag i dansk og engelsk. Speciallærer med speciale i elever med svære læse- stavevanskeligheder og elever med hørenedsættelser. FVU - læselærer.


Historie

Vi har i mange år arbejdet med bogstav-lydmetoden (phonics) i engelsk, med udgangspunkt i lærerbogsmaterialet HELP Start af Malin Holmberg, samt tiltagende mængde selvudviklede supplerende opgaver.

I fællesskab med Martin Hauerberg Olsen stiftede vi i 2015 NOEL, som er et fagligt netværk for engelsklærere, der underviser elever med ordblindhed. Her har vi gjort opmærksom på og er fra mange sider blevet bestyrket i, at undervisning i bogstav-lydmetoden også bør indgå i engelskundervisningen i grundskolen på samme måde, som den er blevet en fast del af danskundervisningen.

Da Dorte Buhl Sandahl, læringskonsulent fra Undervisningsministeriet, i 2017 opfordrede os til at overføre vores viden og erfaringer med metoden til grundskolen, blev vi samtidig henvist til forlaget Alinea. Alinea var med på ideen og i første omgang overvejede vi at oversætte det seneste tiltag fra Malins side HELP Light, men forlaget opfordrede os til i stedet at lave vores eget materiale med udgangspunkt i vores mange erfaringer med HELP-materialerne. Dét var startskuddet til lærebogsmaterialet Words.


Kurser

På denne side kan du holde dig orienteret om oplæg og kurser i bogstav-lydmetoden på engelsk.

Det er også muligt at kontakte os for bestilling af kurser og oplæg til en forud defineret målgruppe.

Oplæg, som generel orientering om metoden, eller evt. optakt til en hel kursusdag, kan aftales individuelt.

Målgrupper:

Engelsklærere og engelskvejledere

Pris:

2500,- + moms pr. person inkl. et elevhæfte og forplejning.

Vi garanterer, at alle kurser afholdes efter gældende retningslinjer for håndtering af COVID-19.

Kom i gang med Words 1

Kurset giver en grundig indføring i Words 1, som er et bogstav-lydmateriale på engelsk fra 3. klasse til almenområdet og ordblindeundervisningen.

Som deltager får du viden om bogstav-lydforbindelsen, den lukkede stavelse og multisensoriske strategier, der kan styrke dine elever i læsning og stavning på engelsk. Derudover bliver du præsenteret for supplerende materialer og opgaver.

Arbejdsformen vil være oplæg, instruktion i metoden og praktisk afprøvning.

Kursussteder:

Ingen kurser planlagt

Kom i gang med Words 2

Kurset er en introduktion til Words 2, som forudsætter at du allerede har været på kursus i Kom i gang med Words 1 eller Kom i gang med HELP Start eller har undervisningserfaring med materialerne.

Som deltager får du viden om lukket og åben stavelse og magisk e stavelsen og multisensoriske strategier, der kan styrke dine elever i læsning og stavning på engelsk. Derudover bliver du præsenteret for supplerende materialer og opgaver.

Arbejdsformen vil være oplæg, instruktion i metoden og praktisk afprøvning.

Prisen for Words 2 kurset er også 2500,- + moms inkl. et elevhæfte og forplejning.

Kursussteder:

Ingen kurser planlagt


NOEL

NOEL er en nonprofit Facebook-gruppe og står for Netværk for Ordblinde-Engelsk-Lærere

Denne gruppe er for engagerede undervisere, der har fokus på og ...interesse i Ordblinde-engelsk. Det er her tanken at skabe et levende forum, hvor vi kan spørge hinanden om stort og småt, dele gode ideer, materialer mm.Man kan anmode om medlemskab af NOEL ved at besvare to spørgsmål:

  • Er du uddannet indenfor engelsk og ordblinde?
  • Arbejder du med engelsk og ordblinde?

I styregruppen er:

I 2020 afholder NOEL en helt særlig 5 års jubilæumsdag: d. 9/9 på KVUC.

På programmet vil være oplæg om bl.a. ordblindevenlige greb i engelskundervisningen, phonics , Læse-skriveteknologi og en personlig beretning af Jesper Sehested. Dagen rundes af med en paneldebat om ordblindevenlig engelskundervisning med deltagelse af lærningskonsulenter fra UVM, Birgit Dilling Jandorf fre Huset Jandorf, Martin Hauerberg Olsen og engelsk-lærere fra forskellige områder og en HF-studerende.

Tilmeldingen er lukket, da der ikke er flere pladser
Betaling:

Pris inkl. jubilæumstraktement 650.-

Dagen afholdes som et nonprofit arrangement og hele beløbet går ubeskåret til etableringen af denne dag, forplejning, honorarer, gaver til deltagere i panelet osv.

Du kan modtage faktura via EAN eller email.

Tilmelding:

Tilmelding er bindende, men hvis du er forhindret i at deltage kan du uden beregning overdrage din plads til en kollega.

Tilmeldingen er lukket, da der ikke er flere pladser
Vi glæder og til at se dig:

Med venlig hilsen

Martin, Lise, Dorte og Nelly


Praktisk info

Tilmelding til kursus

Når du tilmelder dig et kursus, modtager du umiddelbart efter en bekræftelse per mail.

Du kan tilmelde dig frem til 8 dage før kursusstart.

Overtegning

Vi gør alt for, at du kommer på kursus på dit ønskede tidspunkt.

Kort tid efter tilmelding vil du modtage en mail, det tilkendegiver, om du er optaget på kurset.

Er der ikke plads på kurset, overføres du til en venteliste.

Ventelisten er efter først-til-mølle princippet.

Deltagere

Der er 15 - 20 deltagere per hold.

Forplejning

Morgenmad, frokost samt eftermiddagskaffe.

Tidspunkter

En almindelig kursusdag varer seks timer.

Kursusafgiften

Kursusmateriale, et elevhæfte og forplejning er inkluderet i kursusprisen.

Betaling

Du modtager en faktura forud for kursusstart. Betalingsbetingelser: 8 dage netto. Priserne er anført i danske kroner ex. moms.

Hvis du er forhindret?

Tilmeldingen er bindende, men hvis du er forhindret i at deltage på et kursus, kan du uden beregning overdrage din kursusplads til en kollega.

Forbehold

Do-Line tager forbehold for eventuelle ændringer i tid, sted, oplægsholder, kursusindhold og aflysninger samt force majeure m.m.

Ved spørgsmål

Kontakt os via kontakt@do-line.dk


Words 1

Words 2


Anbefalinger til lærebøger og links om udtale og artikulation relevant for Words

Generelt om udtale og artikulation:
Collins, B., Mees, I.M: (2013): Practical Phonetics and Phonology, Routledge
Hauerberg Olsen, M. (2018): ’Bogstaveligt - en grundbog i fonetik og fonologi’ for undervisere i læsning og stavning’, Samfundslitteratur
Bogen omhandler dansk, men giver en generel indføring i fonetik og fonologi og forholdet mellem lyd-bogstav på dansk.
Desuden vil vi anbefale at se nogle af de mange gode videoer, der findes om artikulation. Når vi taler, er det tydeligt, at se mundens bevægelser, men hvad der sker inde i munden, kan være lidt af en ’sort boks’. Især vokalerne kan være svære at beskrive og instruere eleverne i at udtale rigtigt og forståeligt. Med MRI scanninger og ultralydscanninger er det blevet muligt for læreren at se og forstå, hvad der sker i mundhulen under artikulationen, og det giver bedre mulighed for at forklare det for eleverne.
Der kommer fortløbende nye videoer, men vi giver her nogle anbefalinger:
Videoer om Articulatory Phonetics:
The University of British Columbia, Canada, har produceret tre videoer, som findes på youtube.com og på dette link https://enunciate.arts.ubc.ca/linguistics/introductory-videos
  1. Introduction to Ultrasound Technologies in Linguistics, om ultralydsoptagelser af artikulation
  2. Introduction to Articulatory Phonetics (consonants), med beskrivelser og animationer af konsonanterne
  3. Introduction to Articulatory Phonetics (vowels) , med beskrivelser og animationer af vokalerne
Videoer om Sounds of Speech:
Vi kan også anbefale ’Sounds of Speech’ fra University of Iowa, som findes som app og på hjemmesiden. https://soundsofspeech.uiowa.edu/main/english
’Sound of English’ viser animationer og videooptagelser af alle de amerikansk-engelske sproglyde.
Hjemmesiden kan være lidt svær at finde rundt på, da der er mange fonetiske fagudtryk, men den er illustrativ, hvis man fx har brug for at arbejde med udtale af bestemte lyde på egen hånd eller sammen med elever.
MRI-scanninger
Den sidste anbefaling er MRI-scanninger af taleorganerne under sammenhængende tale, og der er flere videoer fx på youtube, som giver et godt billede af taleorganernes bevægelser under tale og sang.


Kontakt Do-Line I/S

CVR: 40266070

Adresse: Smedegårdsvej 14, 7430 Ikast, 42 71 13 38